Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VII SA/Wa 1427/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium [...] w przedmiocie skargi na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 444/0

VII SA/Wa 1394/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi M. R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w W. za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1354/06