Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Wa 1075/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie niewykonania wyroku Sądu w sprawie IV SA/Wa 723/08

IV SA/Wa 501/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-18

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/WA 960/12

IV SA/Wa 1075/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie niewykonania wyroku Sądu w sprawie IV SA/Wa 723/08

II SA/Op 118/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice o wymierzenie Gminie Komprachcice grzywny tytułem niewykonania wyroku WSA w Opolu w przedmiocie zarzutu na projekt planu miejscowego

II SA/Gd 269/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-25

Sprawa ze skargi M. G. i A. G. na Radę Gminy w przedmiocie wymierzenia grzywny z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 396/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-03

Sprawa ze skargi R. J. i I. G. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 194/03

II SA/Op 74/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie warunków zabudowy terenu

IV SA/Wa 1300/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-23

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie o sygn. akt IV SAB/WA 38/10

IV SA/Wa 1301/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

Sprawa ze skargi T. K. na Prezydenta m. W. w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie IV SAB/WA 39/10

IV SA/Wa 1623/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

Sprawa ze skargi A. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi B. grzywny za niewykonanie wyroku , sygn. akt IV SA/Wa 118/1
1   Następne >   2