Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Po 754/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie o sygn. IV SA/Po 449/10 zarządza odrzucić wniosek.

II SA/Bk 45/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego budynku

III SA/Kr 781/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-26

Sprawa ze skargi A. L. na Prezydenta Miasta w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SA/Kr 2168/02

II SA/Op 27/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie o wydanie książki inwalidy wojennego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Wr 500/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A.B. na niewykonanie przez Rektora Uniwersytetu W. wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Wa 112/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-21

Sprawa ze skargi W. S. na niewykonanie przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt II SO/Wa 31/09 o wymierzeniu grzywny PGE Dystrybucja [...] Sp. z o.o. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SA/Łd 89/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-30

Sprawa ze skargi A. R. w przedmiocie ukarania Komendanta Powiatowego Policji w B. grzywną za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi oku sygn. akt III SA/Łd 480/10

II SA/Wa 206/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi W. S. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 47/10

II SA/Kr 405/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-28

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SAB/Kr 20/10

II SA/Go 157/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-28

Sprawa ze skargi S.D. w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SA/Go 881/10
1   Następne >   +2   +5   +10   49