Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Wr 310/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] o sygn. akt [...]

III SA/Wr 311/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] o sygn. akt III SA/Wr [...]

III SA/Po 108/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-09

Sprawa ze skargi A. M. PPHU 'A.' w P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Izby Celnej w Poznaniu w związku z niewykonaniem prawomocnego wyroku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Po 492/07

III SA/Wa 2425/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi W. R. [...] na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w sprawie podatku akcyzowego za okres od stycznia do kwietnia i od lipca do września 2003r.

II SA/Bk 473/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-05-10

Sprawa ze skargi M. G. na niewykonanie przez Dyrektora Izby Celnej w B. wyroku WSA w W. w sprawie sygn. [...] -

I SA/Sz 691/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi W. M. o nałożenie grzywny na Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie niewykonanie orzeczenia sądu

I SA/Ol 696/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi spółki A na niewykonanie przez Dyrektora Izby Celnej wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku akcyzowego.

I OSK 683/06 - Wyrok NSA z 2006-08-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. S. na niewykonanie przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IISA 1775/02

I GSK 383/09 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wykonania wyroku w sprawie dotyczącej określenia kwoty długu celnego

V SAB/Wa 21/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w W. 1. wymierza Dyrektorowi Izby Celnej w W. grzywnę w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych); 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. 117 zł (sto siedemnaście złotych) tytułem, zwrotu kosztów postępowania sądowego w tym 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
1   Następne >   3