Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

VII SA/Wa 2403/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi T. W. w przedmiocie skargi na niewykonanie przez Szpital [...] w W. wyroku NSA w sprawie o sygn. akt OSA 1/03

II OSK 77/12 - Wyrok NSA z 2012-04-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. W. na niewykonanie wyroku NSA , w sprawie o sygn. akt OSA 1/03 przez Szpital Kliniczny im. [...] w Warszawie uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

II OSK 165/08 - Wyrok NSA z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. [...] w C. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku, 2. zasądza od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotne...

II SA/Ol 187/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-07-04

Sprawa ze skargi W. J na niewykonanie przez Komendanta '[...]' Szpitala Wojskowego wyroku Sądu w sprawie o sygn. akt '[...]' w przedmiocie wypłaty wyrównania wynagrodzenia i nagrody rocznej

VII SA/Wa 1918/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-15

Sprawa ze skargi T. W. niewykonania wyroku NSA w sprawie o sygn. akt OSA 1/03 przez Szpital [...]

VII SA/Wa 657/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-17

Sprawa ze skargi T.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2403/10 w przedmiocie skargi na niewykonanie przez Szpital Kliniczny im. [...] wyroku NSA w sprawie o sygn. akt OSA 1/03

VII SA/Wa 1918/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi T. W. na niewykonanie wyroku NSA w sprawie o sygn. akt OSA1/03 przez Szpital [...] I.

VII SA/Wa 657/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-14

Sprawa ze skargi T. W. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie 14 czerwca 2010 r. odrzucającym skargę w przedmiocie skargi na niewykonanie przez Szpital Kliniczny im. [...] w W. wyroku NSA w sprawie o sygn. akt OSA 1/03

II SA/Ol 186/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-07-04

Sprawa ze skargi A. M. na niewykonanie przez Komendanta '[...]' Szpitala Wojskowego wyroku Sądu w sprawie o sygn. akt '[...]' w przedmiocie wyrównania uposażenia i nagrody rocznej za 2001 i 2002 rok

VII SA/Wa 1277/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-08

Sprawa ze skargi T. W. na niewykonanie wyroku NSA w sprawie o sygnaturze akt OSA 1/03 przez Szpital [...] im. [...] [...] [...] w W. I.
1   Następne >   2