Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 1134/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi Pierwszego Polskiego Towarzystwa [...] S.A. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 1

I SA/Wa 524/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

Sprawa ze skargi H. P. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 31/07

I SA/Wa 1134/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi Pierwszego Polskiego Towarzystwa [...] S.A. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 1

I OSK 1430/13 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I SA/Wa 1760/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi H.D. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 287/09

I OSK 1593/12 - Wyrok NSA z 2012-10-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1942/09

I OSK 615/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Infrastruk...

I SA/Wa 796/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi I. B. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w związku z bezczynnością organu po wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 1000/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2

OSK 342/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w sprawie ze skargi Stanisława K. i Krystyny K. i Konrada L. na niewykonanie przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wyroku NSA I SA 234/00
1   Następne >   +2   4