Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 3254/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi M.R. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 53/14.

I SA/Wa 3061/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi M. R. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 618/13

I SA/Wa 6/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-11

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1458/07

II SA/Gl 732/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-05

Sprawa ze skargi G.J. i R.J. na niewykonanie orzeczenia sądu przez Prezydenta Miasta T. w sprawie warunków zabudowy terenu 1. wymierza Prezydentowi Miasta T. grzywnę w wysokości (...)zł , 2. zasądza od Prezydenta Miasta T. solidarnie na rzecz skarżących kwotę (...)zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

IV SA/Wa 278/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-28

Sprawa ze skargi F. S.A. z siedzibą w W. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , o sygn. akt I SAB/WA 402/13 1. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych płatnej w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta W. na rzecz skarżącego F. S.A. z siedzibą w W. kw...

I SA/Wa 3373/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi A. S., E. S. i I. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 51/14

II SA/Ke 1114/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi J.R. na Urząd Miasta Wydział Spraw Obywatelskich w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 404/02

I SA/Wa 3101/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi M. K. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 250/13 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 1000 (jednego tysiąca) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydentowi [...] w niewykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz skarżącej M. K. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów pos...

I SA/Wa 468/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-17

Sprawa ze skargi L. Z. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 135/13

I SA/Wa 117/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi J. J., M. J., A. J. i S. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 199/14
1   Następne >   +2   +5   +10   100