Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 528/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku

I OZ 242/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Powiatu M. z dnia [...], Nr [...]

I OW 12/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Wniosek W. P. zatytułowanego: 'o ustalenie właściwości organu do rozpatrzenia wniosku złożonego u Wojewody przy piśmie z dnia 08.10. 08. na podstawie art. 241 K.p.a.'

I OW 15/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego do rozpoznania zażalenia A. K. na decyzję Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania o odmowie skierowania do sądu wniosku o ukaranie

I OZ 755/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na zarządzenie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia ze względu na brak przedmiotu zaskarżenia

I OZ 81/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi I. P. na pismo Wojewody Podkarpackiego , nr N.I.7731-5/10 w przedmiocie egzekucji administracyjnej

I OZ 62/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu

I OZ 983/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie II SA 4358/03 w sprawie ze skargi W. G. w przedmiocie odszkodowania i zwrotu świadczeń

I OZ 1014/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia ze względu na brak przedmiotu zaskarżenia

I OZ 642/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...]
1   Następne >   3