Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1640/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i odrzuca skargę