Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Gl 127/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Po 24/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 769/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-10

Skarga K. H. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 133/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi M. W. K. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 48/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 72/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 25/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Po 133/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SAB/Wa 335/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Ol 88/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   2