Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 699/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa NSA z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OZ 503/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. Ś. na działanie Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej dotyczącej zakresu badania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przez powołanego przez Prokuraturę biegłego lekarza psychiatrę post...

I OZ 185/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] NR [...] w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność

I OZ 804/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OZ 502/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Administracji Nieruchomościami Ł. - [...] '[...]' w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OZ 851/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 52/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów i ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego K.

I OZ 243/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej