Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1267/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 15/07 wymierzającego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 1000 zł z tytułu nieterminowego przekazania do Sądu skargi Stowarzyszenia 'B' z siedzibą