Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 1156/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postana...

I OZ 818/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku M. B. i M. B. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu

I OZ 822/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Z. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 150/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SO/Gl 21/12 o wymierzeniu Rektorowi [...] Wyższej Szkoły [...] w Ż. Grzywny w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a.

I OZ 558/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 41/12 o oddaleniu wniosku T. L. o wymierzenie grzywny Rektorowi Szkoły Wyższej im. [...] za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 538/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku Z. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Rektorowi [...]

I OZ 278/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Okręgowej Radzie Adwokackiej w W.

I OZ 45/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 160/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku E. Ż. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta R. za nieprzekazanie skargi

I OZ 891/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku A. K. o wymierzenie Burmistrzowi Jarocina grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
1   Następne >   2