Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 1230/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wy...

I OZ 1108/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 522/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku [...] sp. z o.o. w U. M. w przedmiocie wymierzenia [...] S.A. w L. grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

I OZ 333/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 816/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 906/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 158/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej (zarejestrowanej pod sygn. akt II SA/Wa 1328/1

I OZ 968/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia P. Spółce Akcyjnej z siedzibą w L. grzywny w sprawie z wniosku H. O. o wymierzenie P. Spółce Akcyjnej z siedzibą w L. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi w sprawie dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

I OZ 451/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku S. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kołu Łowieckiemu Nr [...][...] w K. za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 452/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie z wniosku S. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Kołu Łowieckiemu Nr [...][...] w K. za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
1   Następne >   3