Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 807/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej wraz z odpowiedzią...

I OZ 1322/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy postan...

I OZ 1233/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach o sygn. akt IV SO/Gl 7/17 wymierzające Dyrektorowi T. grzywnę w wysokości 400 złotych na wniosek K.N. w związku z nieprzekazaniem w terminie 30 dni skargi wraz z aktami sprawy

I OZ 1182/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. P. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi [...] Ośrodka Kultury w N. za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 109/17

I OZ 1567/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku K.K. o wymierzenie grzywny Kancelarii [...] Sp. z o.o. z siedzibą we [...] za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 1632/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SO/Go 5/17 o oddaleniu wniosku D. W. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta Zielona Góra za nieprzekazanie skargi do sądu

I OZ 1422/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku D.K. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy

I OZ 389/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

I OZ 636/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SO/Lu 22/16 oddalające wniosek A. K. o wymierzenie grzywny [...] spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w D. za nieprzekazanie w terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi A. K. na niewykonanie przez [...] spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w D. wyroku Wojewódzkiego Sądu Admi...

I OZ 873/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny K. S.A. z siedzibą za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę