Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 537/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 275/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. P. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OZ 509/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku D. G. o wymierzenie grzywny E. sp. z o.o. - Oddział we W. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 736/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej