Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OZ 35/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SO/Po 39/21 o oddaleniu wniosku [...] Sp. z o.o. [...] o wymierzenie grzywny Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z [...] za nieprzekazanie skargi w formie dokumentu elektronicznego

III OZ 198/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku M.S. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi [...] Liceum Ogólnokształcącego [...] za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III OZ 241/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku E.L. i P.L. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III OZ 187/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie z wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii w Opolu o wymierzenie grzywny Prezesowi [...] Sp. z o.o. [...] za nieprzekazanie skargi, akt sprawy oraz odpowiedzi na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III OZ 195/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie z wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii w Opolu o wymierzenie grzywny Prezesowi [...] Sp. z o.o. [...] za nieprzekazanie skargi, akt sprawy oraz odpowiedzi na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III OZ 469/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w Warszawie o wymierzenie partii politycznej [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III OZ 98/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku K. R. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Z. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi

III OZ 360/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 3/22 wymierzające grzywnę Ministrowi Zdrowia za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

III OZ 302/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-17

Zażalenie na postanowienia WSA w Opolu w sprawie z wniosku M.B. o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej

III OZ 316/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie z wniosku M. J. o wymierzenie grzywny Prezesowi Zarządu [...] Sp. z o.o. w W. za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2