Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

III OZ 24/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III OZ 810/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku S. w W. o wymierzenie grzywny P. w G. za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III OZ 13/23 - Postanowienie NSA z 2023-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku A. D. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy Zagrodno za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III OZ 12/23 - Postanowienie NSA z 2023-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku A. D. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy Zagrodno za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej