Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 411/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

I OZ 412/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

I OZ 425/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w zakresie rozpatrzenie wniosku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej