Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 843/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-18

Sprawa ze skargi D. M. G. o wymierzenie Burmistrzowi Opola grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Lublinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Wa 8/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] '[...]' z siedzibą w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Krajowemu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 84/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Centrum Likwidacji Szkód Oddziału Okręgowego [...] S.A. w S. w przedmiocie udzielenia informacji publiczn...

II SO/Gd 9/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-11

Wniosek J. P. o wymierzenie Prokuratorowi Okręgowemu w G. grzywny z powodu nieprzekazania do sądu administracyjnego w terminie skargi na jego bezczynność w sprawie rozpoznania zażalenia od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę