Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 201/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K. S. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w Warszawie grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy (dot. kompletu uchwał...

I OZ 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I OZ 1052/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 452/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. II SAB/Wa 449/11 ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Klembów w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. 5362/2011

I OZ 147/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I OZ 697/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy , sygn. akt II SO/Bd 12/11 oddalające wniosek o wymierzenie grzywny

I OZ 539/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 14/11 o odrzuceniu zażalenia Burmistrza Miasta R. na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SO/Kr 14/11 o wymierzeniu grzywny Burmistrzowi Miasta R. za nieprzekazanie skargi E.Ż.

I OZ 418/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z nieprzekazaniem w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

I OZ 39/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SO/Kr 19/10 wymierzające Burmistrzowi [...] grzywnę w wysokości 100 (sto) złotych

I OZ 1156/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postana...
1   Następne >   +2   +5   +10   25