Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 170/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa NSA w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 449/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta K. grzywny w sprawie z wniosku Redaktora [...] o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta K. za nieprzekazanie skargi na bezczynność wraz z aktami i odpowiedzią na skargę w sprawie o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 774/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w G. w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I OZ 483/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie skargi P. B. na bezczynność Marszałka Województwa M.

I OZ 435/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Zarządu Komunalnego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 436/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 64/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SO/Op 92/05 o: 1) odrzuceniu zażalenia D. W., M. W., M. W. i J. W. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SO/Op 92/05 o oddaleniu wniosku o wyłączenie wskazanych sędziów NSA i WSA we Wrocławiu; 2) odmowie przyznania D. W. prawa pomocy w sprawi...

I OZ 463/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. o wymierzenie Prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publi...

I OZ 699/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa NSA z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OZ 382/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku J. Ś. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w Ł. za nieprzekazanie skargi w przedmiocie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   12