Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GW 42/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Gminy [...] w przedmiocie zwrotu gminie utraconych ...

II GSK 828/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi K.J. na postanowienie Wojewody K. nr [...] przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GW 24/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażaleń Gminy C.

II GW 43/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Gminy R. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz odwołania G. R.

II GSK 1226/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi G. S. na czynność Wojewody P. nr [...] w przedmiocie weryfikacji wniosku o zwrot gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

II GW 29/15 - Postanowienie NSA z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnej z tytułu wykonania niezbędnych...

II GZ 1251/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I GSK 3103/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Burmistrza R. na upomnienie Wojewody M. nr [...] w przedmiocie wezwania do uregulowania należności z tytułu kary pieniężnej za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

I GSK 452/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] od postanowienia WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi [...] na czynność Wojewody Kujawsko

I GZ 116/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi [...] na czynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie dotacji z budżetu państwa
1   Następne >   2