Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 240/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie z wniosku S. O. W. im. ś. J. B. w R. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych

II GSK 198/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi W. W. na niewykonanie orzeczenia WSA w W. o sygn. akt V SA/Wa 806/07 przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

II GZ 217/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w K. w sprawie dotyczącej budżetu gminy

II GZ 241/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie z wniosku S. O. W. im. ś. J. B. w R. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych

II GZ 676/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w przedmiocie odrzucenia wniosku o ukaranie organu grzywną za nieprzekazanie skargi na bezczynność do Sądu w sprawie ze skargi B.K.

II GZ 204/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie wniosku D. G. o wymierzenie grzywny organowi