Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 295/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z ...

I OZ 56/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SO/Wa 56/21 o wymierzeniu grzywny Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w W. za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i kompletnymi aktami sprawy

I OZ 78/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko N...