Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GZ 226/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej dostaw mleka

II GZ 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. nr [...] w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 244/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GZ 26/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w G. W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Z. G. nr [...] w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych post...

II GZ 171/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w sprawie ze skarg E. R., J. R. na decyzje Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] i nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o wymierzenie grzywny przed Wojewódzkim Są...