Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 903/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 988/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w sprawie dotyczącej rynku mleka i przetworów mlecznych

II GSK 550/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora O. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 553/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora O. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II GSK 942/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II GSK 918/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II GSK 586/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania