Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GZ 122/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GZ 163/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. , Nr [...] w przedmiocie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2004

II GZ 137/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego nr [...] w przedmiocie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej dostaw mleka

II GZ 164/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. , Nr [...] w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2004 rok

II GZ 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt II GZ 14/08 odrzucające zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt II GZ 14/08 odrzucające zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt II GZ 14/08 oddalające zażalenie na postanowienie WSA w G. , sygn. akt II SA/Gl...

II GZ 315/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GZ 132/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 145/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

II GZ 166/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. , Nr [...] w przedmiocie odmowy płatności bezpośrednich do gruntów rolnych z sankcjami na rok 2005

II GZ 67/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w przedmiocie oddalenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. Nr [...] w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
1   Następne >   2