Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GZ 14/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie wniosku A. W. o wymierzenie grzywny organowi

II GSK 1069/09 - Postanowienie NSA z 2010-12-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w E. w przedmiocie pomocy w likwidacji skutków suszy w uprawie leśnej

II GZ 154/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. nr [...] w przedmio...

I GZ 94/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie z wniosku A Sp. z o.o. w W. o wymierzenie Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa grzywny za nieprzekazanie Sądowi kompletnych akt sprawy