Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GZ 122/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w G. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GZ 163/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. , Nr [...] w przedmiocie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2004

II GZ 262/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu

II GZ 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-28

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora S. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. nr [...] w przedmiocie odmowy wp...

II GZ 137/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego nr [...] w przedmiocie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej dostaw mleka

II GZ 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu

II GZ 49/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości należnej opłaty w związku z przekroczeniem indywidualnej ilości r...

II GZ 83/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego , Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania indywidualnej ilości referencyjnej dla dostawcy hurtowego mleka

II GZ 39/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-21

Zażalenie na postanowienie zawarte w wyroku WSA w B. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. , nr [...] w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 164/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. , Nr [...] w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2004 rok
1   Następne >   +2   +5   9