Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 970/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie załatwienia zażalenia w związku z wnioskiem

II OZ 551/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OW 135/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga D. L. i G. K. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania sygn. akt II SAB/Kr 7/14

I OZ 642/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

II OSK 1869/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zwrotu projektu budowlanego

I OSK 1016/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji o odmowie zwrotu nieruchomości

I OSK 583/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wydania zarządzenia zastępczego

II OSK 98/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody K. w przedmiocie przekazania odwołania organowi II instancji

II OZ 968/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

II OSK 1140/21 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi V. K. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
1   Następne >   2