Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

IV SAB/Wr 161/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-12

Sprawa ze skargi J. J. na przewlekłość Okręgowej Rady Adwokackiej we W. w przedmiocie rozpoznania skargi na adwokata

VI SAB/Wa 219/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie rozpoznania odwołania od uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w L. dotyczącej skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SAB/Wa 50/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-20

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wpisu na listę adwokatów