Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Gospodarka gruntami X

OSK 367/04 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. N. na: 1) niewykonanie przez Ministra Środowiska wyroku NSA sygn. akt II SAB 178/00 i o zastosowanie art. 31 ust. 1 ustawy o NSA w przedmiocie odwołania od decyzji Wojewody Katowickiego

II OZ 19/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży , [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania...

II OZ 20/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2004

I OW 209/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Krystyny i Edwarda D. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta L. z dnia 1

I OSK 819/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie ze skargi 'T.' Sp. z o.o. z/s na orzeczenie SKO z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu