Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SAB/Ol 51/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy A. w przekazaniu odwołania w sprawie przyznania lokalu

I OSK 493/17 - Wyrok NSA z 2017-09-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 34/15

II SAB/Kr 155/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie nakazania przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania nieruchomości