Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

III FSK 186/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi H.K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie ulgi płatniczej

I OW 144/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego

I OW 177/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. W. w sprawie przyznania pomocy w formie ogrzewania i zasiłku rzeczowego w formie codziennego posiłku oraz zakupu gazu

I OW 220/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. i J.S.

III FSK 1374/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-13

Skarga P. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

I OW 16/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. P. o umieszczenie małoletniego K. D. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży

I OW 115/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. i P. o udzielenie świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia