Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2795/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy P. oraz ustalenia ceny wywoławczej

II SA/Op 315/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi D. D. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego