Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 310/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-21

Sprawa ze skargi M. K. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy