Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Wr 23/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie udzielenia pomocy doraźnej

II SA/Ol 774/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

II SAB/Rz 1/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie wystąpienia o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

III SA/Kr 501/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Po 84/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. G. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego

I SAB/Wa 72/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy W. w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie zasiłku okresowego

II SA/Sz 328/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SAB/Sz 21/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 465/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego