Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 283/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 262/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

I OZ 285/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II OZ 509/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia...

I OZ 408/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 1018/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków z b...

I OZ 176/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1002/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi G. S., S. S., Ł. S., J. D., K. S., L. S., B. G., H. O. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oku, znak: [...] w przedmioci...

I OZ 1014/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 757/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   2