Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 203/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

II OSK 638/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

I OZ 954/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wydania orzeczenia z naruszeniem prawa a w pozostałej części stwierdzenia jego nieważności

I OZ 956/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1282/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 543/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II GZ 319/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju ; nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

II OSK 939/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 1256/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I OZ 1560/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

Skarga B. P. i [...] sp. j. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2