Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 2977/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji

I OZ 347/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1803/15 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 193/16 - Postanowienie NSA z 2018-04-04

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 260/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej posta...

I OZ 513/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 31/16 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 158/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II GSK 590/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

I OSK 1697/17 - Postanowienie NSA z 2018-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2