Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 369/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy s...

I OZ 200/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 448/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I OSK 969/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odpowiedzi na pismo

II GSK 210/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie należności cywilnoprawnych

I OZ 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie postępowania odwoławczego

I OZ 661/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 182/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1973/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OZ 585/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3