Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OZ 522/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 249/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [..] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 90/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa oku nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II OSK 2290/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

I OSK 3966/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-14

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I GSK 2086/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

I OZ 960/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości oraz stwierdzenia następstwa prawnego

II OSK 2870/17 - Postanowienie NSA z 2018-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 4195/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji