Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 1126/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3215/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 593/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji