Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 422/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zmiany decyzji o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji