Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 1179/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II GSK 2136/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

II OSK 1435/14 - Wyrok NSA z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne

II OSK 1229/14 - Wyrok NSA z 2016-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wezwania do wydania lokali

I OSK 1105/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zawieszenia postępowania uchyla zaskarżony wyrok oraz postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] i poprzedzające j...

I OSK 1757/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2074/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2834/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 918/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OSK 977/14 - Wyrok NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   19