Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1030/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1691/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skargi kasacyjne A. I. i M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. I., I. P. i M. P. na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1416/14 - Wyrok NSA z 2016-02-05

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz F. M., W. M., A. M., P.J. i D. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1388/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1461/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

Skargi kasacyjne W.B. i M.M. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg W.B., A.K., E.D.i J.C. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1811/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 2952/15 - Wyrok NSA z 2016-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 3002/13 - Wyrok NSA z 2016-09-22

Skargi kasacyjne [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 398/15 - Wyrok NSA z 2016-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej