Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II GSK 2136/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

II OSK 1229/14 - Wyrok NSA z 2016-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wezwania do wydania lokali

I OSK 977/14 - Wyrok NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 930/14 - Wyrok NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II OSK 1490/14 - Wyrok NSA z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2004/14 - Wyrok NSA z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

I OSK 2525/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 92/15 - Wyrok NSA z 2016-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1691/14 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Skargi kasacyjne A. I. i M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. I., I. P.i M. P. na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2275/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   3