Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 1691/14 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Skargi kasacyjne A. I. i M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. I., I. P.i M. P. na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2023/14 - Wyrok NSA z 2016-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji