Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II OSK 2838/14 - Wyrok NSA z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2216/13 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1282/14 - Wyrok NSA z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 805/14 - Wyrok NSA z 2014-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 311/13 - Wyrok NSA z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia oraz zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

II OSK 339/13 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skargi kasacyjne K. K. i innych od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. L. i innych na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 285/13 - Wyrok NSA z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 2897/12 - Wyrok NSA z 2013-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1373/13 - Wyrok NSA z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1712/13 - Wyrok NSA z 2013-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia[...] października 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2